ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ              ວ່ອງໄວ ກ້າວໄກ ໄປຄຽງຄູ່ທ່ານ
ກ່ຽວກັບ ທສກ: ທີ່ຕັ້ງທະນາຄານ, ສາຂາ, ໜ່ວຍບໍລິການ
ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ    
  ສາຂາ: ຫຼວງນໍ້າທາ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ວຽງທອງ, ເມືອງ ຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ
ເບີໂທ : (856-86) 260010, 260011, 211088, 212063
ແຟັກ : (856-86) 312074, 211341, 260005

 

 
ສາຂານີ້ມີ: 3 ໜ່ວຍບໍລີການ
ລດ ໜ່ວຍບໍລິການ ທີ່ຢູ່ ໂທລະສັບ ແຟັກ
1
ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ສິງ
ບ້ານ ​​ຊຽງແລ, ເມືອງ ສິງ, ແຂວງ  ຫຼວງນ້ຳທາ
( 856-86 ) 213020 ( 856-86 )  400001
2
ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ວຽງພູຄາ
ບ້ານ ​​ດົງວຽງ, ເມືອງ ວຽງພູຄາ, ແຂວງ  ຫຼວງນ້ຳທາ
( 856-86 ) 212401 ( 856-86 ) 212401
3 ໜ່ວຍບໍລິການ ​​​ເມືອງ ລອງ ບ້ານ ​​ຈອມແຈ້ງ, ເມືອງ ລອງ, ແຂວງ  ຫຼວງນ້ຳທາ ( 856-86 ) 500031 ( 856-86 ) 500031