ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ              ວ່ອງໄວ ກ້າວໄກ ໄປຄຽງຄູ່ທ່ານ
ກ່ຽວກັບ ທສກ: ທີ່ຕັ້ງທະນາຄານ, ສາຂາ, ໜ່ວຍບໍລິການ
ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ    
ສາຂາ: ສະຫັວນນະເຂດ
ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນ ນາເລົ່າ, ບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ
ເບີໂທ : ( 856-41 ) 212523
ແຟັກ : ( 856-41 ) 212586
  ສາຂານີ້ມີ: 8 ໜ່ວຍບໍລີການ
ລດ ໜ່ວຍບໍລິການ ທີ່ຢູ່ ໂທລະສັບ ແຟັກ
1 ໜ່ວຍບໍລິການ ອຸທຸມພອນ ຖະໜົນ ເລກ 9, ບ້ານ ມະນີວົງໄຊ, ເມືອງ ອຸທຸມພອນ, ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ (856-41) 431173 (856-41) 431173
2 ໜ່ວຍບໍລິການ ຈໍາພອນ ບ້ານ ແກ້ງກອກ, ເມືອງ ຈຳພອນ, ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ (856-41) 311137 (856-41) 311137
3 ໜ່ວຍບໍລິການ ສອງ​ຄອນ ຖະໜົນ ​ເລກ 13 ​ໃຕ້, ບ້ານ ຫຼັກ​ເມືອງ, ເມືອງ ສອງ​ຄອນ, ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ (856-41) 530024 (856-41) 530024
4 ໜ່ວຍບໍລິການ ​ເຊ​ໂປ​ນ ຖະໜົນ ​ເລກ 9, ບ້ານ ອຸດົມ​ສຸກ, ເມືອງ ​ເຊ​ໂປ​ນ, ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ (856-41) 660311 (856-41) 241899
5 ໜ່ວຍບໍລິການ ​ອາດ​ສະພັງ​ທອງ ຖະໜົນ ​ເລກ 9, ບ້ານ ອາດສະພັງ​ທອງ, ເມືອງ ​ອາດ​ສະພັງ​ທອງ, ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ (856-41) 600018 (856-41) 600018
6 ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງພິນ ຖະໜົນ ​ເລກ 9, ບ້ານ ປະສົມ​ໄຊ, ເມືອງ ​ພິນ, ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ (856-41) 214974 (856-41) 660466
7 ໜ່ວຍບໍລິການ ວິລະບູລີ ບ້ານ ບຸ່ງຄໍາ, ເມືອງວິລະບູລີ, ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ (856-41) 660255, 02022303070  (856-41) 660255
8 ໜ່ວຍບໍລິການຍ່ອຍ ວຽງສະຫວັນ ບ້ານວຽງສະຫວັນ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ,