ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ & ເງິນກູ້

ປະເພດເງິນຝາກ ກີບ ໂດລາ ບາດ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ - - -
ເງິນຝາກປະຢັດ 1.91 0.70 0.70
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 03 ເດືອນ 3.20 1.00 1.00
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 06 ເດືອນ 4.02 2.00 2.00
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 12 ເດືອນ 5.72 3.00 3.00
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 24 ເດືອນ 6.84 3.75 3.75
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 36 ເດືອນ 6.90 - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 48 ເດືອນ 6.97 - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 60 ເດືອນ 7.04 - -
  ຂະແໜງກະສິກຳ ຂະແໜງອື່ນໆ
ປະເພດລູກຄ້າ/ໄລຍະເວລາ ກີບ     ກີບ ບາດ ໂດລາ
ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ເກີນ 1 ປີ) AA 9.10     9.15 7.50 7.50
ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ເກີນ 1 ປີ) A 10.10     10.15 8.50 8.50
ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ເກີນ 1 ປີ) B 11.00     11.15 9.50 9.50
ໄລຍະກາງ (1-5 ປີ) AA 9.50     10.15 8.00 8.00
ໄລຍະກາງ (1-5 ປີ) A 10.50     11.15 9.00 9.00
ໄລຍະກາງ (1-5 ປີ) B 11.50     12.15 10.00 10.00
ໄລຍະຍາວ (5 ປີ ຂື້ນໄປ) AA 10.50     11.15 - -
ໄລຍະຍາວ (5 ປີ ຂື້ນໄປ) A 11.50     12.15 - -
ໄລຍະຍາວ (5 ປີ ຂື້ນໄປ) B 12.50     13.15 - -

ບໍລິການ Bill Payment

ຂໍ້ມູນ & ການບໍລິການ

ໂອນເງິນຜ່ານ ທສກ

ໂອນລອຍ, ໂອນຫາທະນາຄານອື່ນ, Western Union...ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ »August 20, 2017

ບັດ ATM ທສກ

ເປີດ ໃຊ້ບັດATM ນຳ ທສກ ສາມາດຖອນເງິນໄດ້ຫຼາຍທະນາຄານ...ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ »August 20, 2017

APB Bill Payment

ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາຊຳລະຄ່ານຳ້, ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່າໂທລະສັບຜ່ານ ທສກໄດ້...ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ »August 20, 2016

ຂ່າຍປະກັນໄພ

ສາມາດເຂົ້າມາຊື້ ແລະ ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພຜ່ານ ທສກ...ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ »August 20, 2016

ຊຳລະຄ່າລົດຜ່ານ ທສກ

ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາຊຳລະຄ່າງວດລົດຜ່ານ ທສກ ໄດ້ແລ້ວທົ່ວປະເທດ...ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ »August 20, 2016

Smart Tax

ບັດຊຳລະພາສີ-ອາກອນ...ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ »August 19, 2016

ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 8.300 8.325
THB 255,54 257,44
CNY 1.225 1.240
EUR 9.725 9.775
VND 0.3566 0.3641
ວັນທີ: 15-12-2017 ລາຍລະອຽດ »
ATM Location

ຈູດບໍລິການ ATM

ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :