ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ & ເງິນກູ້

ປະເພດເງິນຝາກ ກີບ ໂດລາ ບາດ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ - - -
ເງິນຝາກປະຢັດ 1,89 0,70 0,70
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 03 ເດືອນ 3,16 1,00 1,00
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 06 ເດືອນ 3,95 2,00 2,00
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 12 ເດືອນ 5,59 3,00 3,00
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 24 ເດືອນ 6,71 3,75 3,75
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 36 ເດືອນ 6,77 - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 48 ເດືອນ 6,83 - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 60 ເດືອນ 6,90 - -
  ຂະແໜງກະສິກຳ ຂະແໜງອື່ນໆ
ປະເພດລູກຄ້າ/ໄລຍະເວລາ ກີບ     ກີບ ບາດ ໂດລາ
ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ເກີນ 1 ປີ) AA 9,10     9,15 7,50 7,50
ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ເກີນ 1 ປີ) A 10,10     10,15 8,50 8,50
ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ເກີນ 1 ປີ) B 11,00     11,15 9,50 9,50
ໄລຍະກາງ (1-5 ປີ) AA 9,50     10,15 8,00 8,00
ໄລຍະກາງ (1-5 ປີ) A 10,50     11,15 9,00 9,00
ໄລຍະກາງ (1-5 ປີ) B 11,50     12,15 10,00 10,00
ໄລຍະຍາວ (5 ປີ ຂື້ນໄປ) AA 10,50     11,15 - -
ໄລຍະຍາວ (5 ປີ ຂື້ນໄປ) A 11,50     12,15 - -
ໄລຍະຍາວ (5 ປີ ຂື້ນໄປ) B 12,50     13,15 - -

ບໍລິການ Bill Payment

ຂ່າວທະນາຄານ ແລະ ກິດຈະກໍາ ທສກ

ຂໍ້ມູນ & ການບໍລິການ

ໂອນເງິນຜ່ານ ທສກ

ໂອນລອຍ, ໂອນຫາທະນາຄານອື່ນ, Western Union...ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ »8 ທັນວາ, 2017

ບັດ ATM ທສກ

ເປີດ ໃຊ້ບັດATM ນຳ ທສກ ສາມາດຖອນເງິນໄດ້ຫຼາຍທະນາຄານ...ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ »8 ທັນວາ, 2017

APB Bill Payment

ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາຊຳລະຄ່ານຳ້, ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່າໂທລະສັບຜ່ານ ທສກໄດ້...ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ »8 ທັນວາ, 2017

ຂ່າຍປະກັນໄພ

ສາມາດເຂົ້າມາຊື້ ແລະ ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພຜ່ານ ທສກ...ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ »8 ທັນວາ, 2017

ຊຳລະຄ່າລົດຜ່ານ ທສກ

ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາຊຳລະຄ່າງວດລົດຜ່ານ ທສກ ໄດ້ແລ້ວທົ່ວປະເທດ...ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ »8 ທັນວາ, 2017

Smart Tax

ບັດຊຳລະພາສີ-ອາກອນ...ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ »8 ທັນວາ, 2017

ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 8.392 8.417
THB 258,85 260,55
CNY 1.242 1.258
EUR 9.722 9.772
VND 0,3559 0,3629
ວັນທີ: 25-06-2018 ລາຍລະອຽດ »

ຈຸດບໍລິການ ATM ທສກ

ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :