ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ & ເງິນກູ້

ປະເພດເງິນຝາກ ກີບ ໂດລາ ບາດ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ - - -
ເງິນຝາກປະຢັດ 1,89 0,70 0,70
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 03 ເດືອນ 3,16 1,00 1,00
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 06 ເດືອນ 3,95 2,00 2,00
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 12 ເດືອນ 5,59 3,00 3,00
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 24 ເດືອນ 6,71 3,75 3,75
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 36 ເດືອນ 6,77 - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 48 ເດືອນ 6,83 - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 60 ເດືອນ 6,90 - -
  ຂະແໜງກະສິກຳ ຂະແໜງອື່ນໆ
ປະເພດລູກຄ້າ/ໄລຍະເວລາ ກີບ     ກີບ ບາດ ໂດລາ
ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ເກີນ 1 ປີ) AA 9,10     9,15 7,50 7,50
ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ເກີນ 1 ປີ) A 10,10     10,15 8,50 8,50
ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ເກີນ 1 ປີ) B 11,00     11,15 9,50 9,50
ໄລຍະກາງ (1-5 ປີ) AA 9,50     10,15 8,00 8,00
ໄລຍະກາງ (1-5 ປີ) A 10,50     11,15 9,00 9,00
ໄລຍະກາງ (1-5 ປີ) B 11,50     12,15 10,00 10,00
ໄລຍະຍາວ (5 ປີ ຂື້ນໄປ) AA 10,50     11,15 - -
ໄລຍະຍາວ (5 ປີ ຂື້ນໄປ) A 11,50     12,15 - -
ໄລຍະຍາວ (5 ປີ ຂື້ນໄປ) B 12,50     13,15 - -

ບໍລິການ Bill Payment

ຂ່າວທະນາຄານ ແລະ ກິດຈະກໍາ ທສກ

 1. ປະກາດແຈ້ງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ໄອທີ (IT)...
 2. ພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການເປັນຕົວແທນຮັບຊໍາລະຄ່າທຳນຽມທາງ...
 3. ພິທີມອບ-ຮັບໜ້າທີ່ລະຫວ່າງຜູ້ອຳນວຍການ ທສກ(ຜູ້ເກົ່າ) ແລະ...
 4. ທສກ ສຳນັກງານໃຫ່ຍສຳເລັດວຽກງານສຳມະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ...
 5. ທສກ ສາຂາເຊກອງຝຶກອົບຮົມທົວທວນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສິນເຊື່ອ...
 6. ທສກ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດເປີດກອງປະຊຸມວຽກງານສິນເຊື່ອ...
 7. ສາຂາບໍ່ແກ້ວເປີດກອງປະຊຸມທົບທວນວຽກງານສິນເຊື່ອ...
 8. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລີເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ທສກ ໜ່ວຍບໍລິການທ່າແຕງ.
 9. ທສກ ສາຂາບໍ່ແກ້ວໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ມອບ-ຮັບຕຳແໜ່ງເລຂາໜ່ວຍພັກ.
 10. ທສກ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາເປີດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບວຽກງານຮອບດ້ານ.
 11. ທສກ ສາຂາຈຳປາສັກເປີດກອງປະຊຸມ ທາບທາມບຸກຄະລາກອນ.
 12. + ຂ່າວສານເພີ່ມເຕີມ...

ລະຄອນສັ້ນ ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້

ຂໍ້ມູນ & ການບໍລິການ

ໂອນເງິນຜ່ານ ທສກ

ໂອນລອຍ, ໂອນຫາທະນາຄານອື່ນ, Western Union...ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ »8 ທັນວາ, 2017

ບັດ ATM ທສກ

ເປີດ ໃຊ້ບັດATM ນຳ ທສກ ສາມາດຖອນເງິນໄດ້ຫຼາຍທະນາຄານ...ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ »8 ທັນວາ, 2017

APB Bill Payment

ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາຊຳລະຄ່ານຳ້, ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່າໂທລະສັບຜ່ານ ທສກໄດ້...ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ »8 ທັນວາ, 2017

ຂ່າຍປະກັນໄພ

ສາມາດເຂົ້າມາຊື້ ແລະ ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພຜ່ານ ທສກ...ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ »8 ທັນວາ, 2017

ຊຳລະຄ່າລົດຜ່ານ ທສກ

ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາຊຳລະຄ່າງວດລົດຜ່ານ ທສກ ໄດ້ແລ້ວທົ່ວປະເທດ...ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ »8 ທັນວາ, 2017

Smart Tax

ບັດຊຳລະພາສີ-ອາກອນ...ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ »8 ທັນວາ, 2017

ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 8.527 8.552
THB 266,65 268,35
CNY 1.193 1.208
EUR 9.634 9.683
VND 0,3620 0,3690
ວັນທີ: 14-12-2018 ລາຍລະອຽດ »

ຈຸດບໍລິການ ATM ທສກ

ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :