ຕົວແທນໃຫ້ບໍລິການຜ່ານປ່ອງບໍລິການ

ຊໍາລະຄ່າສາທາລະນູປະໂພກ:

 • ຊໍາລະຄ່ານ້ຳປະປາ: ລູກຄ້າຕ້ອງນຳໃບແຈ້ງຄ່ານໍ້າປະປາ ມາພ້ອມໃນການຊຳລະທຸກຄັ້ງ ຫຼື ແຈ້ງເລກທີຜູ້ໃຊ້ນ້ຳປະປາກໍ່ສາມາດຊຳລະໄດ້.
 • ຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ: ລູກຄ້າຕ້ອງນຳໃບແຈ້ງຄ່າໄຟຟ້າ ມາພ້ອມໃນການຊຳລະທຸກຄັ້ງ.
 • ບໍລິການຮັບຊຳລະຄ່າໂທລະສັບ ແລະ ຄ່າອິນເຕີເນັດ.
 • ບໍລິການຕື່ມເງິນ ແລະ ຖອນເງິນ ສົດເຂົ້າກະເປົາເງິນ M-Money ແລະ U-Money.
 • ຊໍາລະຄ່າທຳນຽມທາງ
 • ຊໍາລະຄ່າພາສີທີ່ດິນ
 • ຊໍາລະຄ່າງວດສິນຄ້າ ແລະ ຜ່ອນລົດ:

 • ຊໍາລະຄ່າສິນເຊື່ອ ບໍລິສັດ ກຸງສີ: ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງເລກທີສັນຍາ ພ້ອມອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຳວັນ.
 • ຊໍາລະຄ່າສິນເຊື່ອ ບໍລິສັດ ມະຫາທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ.
 • ຊໍາລະຄ່າຜ່ອນລົດຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ໂຄລາວ: ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງເລກທີສັນຍາ.
 • ຊຳລະພາສີ ແລະ ອາກອນ ສາມາດຊຳລະໄດ້ສອງວິທີຄື:

 • 1. ຊຳລະຜ່ານທາງ SMART TAX:
 • - ສຳລັບລູກຄ້າໃໝ່ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີບັດ SMART TAX ຕ້ອງໄດ້ມາ ຂຽນແບບຟອມເພື່ອຂໍເປີດນຳໃຊ້ບັດ ໃນກໍລະນີເປັນບຸກຄົນທົ່ວໄປ ເອກະສານທີ່ຕ້ອງນຳມາປະກອບໃນການຂໍເປີດນຳໃຊ້ບັດ ຕ້ອງມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ ຕົວຕົນເຊັ່ນ: ບັດປະຈຳຕົວ, ສຳມະໂນ, ພັດສະປອດ ຫຼື ອື່ນໆ..., ສ່ວນ ລູກຄ້າທີ່ເປັນ ວິສາຫະກິດ ຫຼື ບໍລິສັດ ຕ້ອງມີເອກະສານຂອງ ບໍລິສັດເຊັ່ນ: ທະບຽນວິສາຫະກິດ, ທະບຽນອາ ກອນ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ.
 • - ສຳລັບລູກຄ້າ ທີ່ມີບັດ SMART TAX ແລ້ວແມ່ນສາມາດນໍາບັດມາໃຊ້ບໍລິການເຕີມເງິນໄດ້ທັນທີ ໂດຍບໍ່ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ.
 • 2. ຊຳລະຜ່ານທາງໃບມອບອາກອນ:ລູກຄ້າສາມາດມາໃຊ້ບໍລິການຢູ່ທາງໜ້າປ່ອງບໍລິການໂດຍ ນຳໃບແຈ້ງເສຍອາ ກອນມາພ້ອມ.
 • ຊໍາລະຄ່າປະກັນໄພ

  ເປັນຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພ 5 ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ: ປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ, ອາລາອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ, ທິບພະຍະປະກັນໄພ, ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ, ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ, ມີຜະລິດຕະພັນ 5 ປະກັນໄພຄື:
  1) ປະກັນໄພລົດຍົນ.
  2) ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ (PA).
  3) ປະກັນໄພຜູ້ກູ້ຢືມເງິນ.
  4) ປະກັນໄພຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ.
  - ເປັນຕົວແທນຂາຍປະກັນຊີວິດ 1 ບໍລິສັດ: ໂຊກໄຊ ປະກັນຊີວິດມີທັງໝົດ 2 ຜະລິດຕະພັນຄື:
  1) ຂາຍປະກັນຊີວິດ.
  2) ປະກັນສຸຂະພາບ.

  ການບໍລິການດ້ານອື່ນໆ

  - ການຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ.
  - ການນຳອະສັງຫາລິມະຊັບໃຫ້ເຊົ່າ.
  ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
  USD 22,086 22,227
  THB 696.00 707.00
  CNY 3,448 3,542
  EUR 23,763 23,996
  VND 0.87 0.91
  ວັນທີ: 23-07-2024 ລາຍລະອຽດ »

  ບໍລິການ Bill Payment

  ATM Location

  ຈູດບໍລິການ ATM

  ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :